Sürdürülebilir Etkinlikler

Sürdürülebilir Etkinlikler

by doruks

Sürdürülebilir bir gelecek için tüm taraflarda farkındalığı artırmak, çevreye duyarlılığı sağlamak ve çevresel etkileri azaltmak hedefi ile Sürdürülebilirlik Akademisi tüm etkinlik ve konferanslarını  Sürdürülebilir Etkinlik olarak gerçekleştirmektedir.

Sürdürülebilir Etkinlik İçin Neler Yapılmakta?

  • Etkinliğin uluslararası kuruluşların yön verdiği Sürdürülebilir Etkinlik kriterlerine uygun olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
  • Sürdürülebilir Etkinlik hedeflerine gerçekleştirmek amacıyla tüm paydaşlar ile işbirliği yapılmaktadır.
  • Enerji harcamalarını azaltmak amacıyla verimli enerji sistemlerinin kullanılması teşvik edilmektedir.
  • Etkinlik sonucunda ortaya çıkan atıkların geri dönüşüm sistemine dâhil edilmesi teşvik edilmektedir.
  • Tanıtım ve iletişim materyallerinde büyük oranda geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır.
  • Etkinlik katılımcıları toplu taşıma kullanımına teşvik edilmektedir.
  • Kağıt tüketimini en aza indirgemek için online kayıt ve davetiye sistemi uygulanmaktadır.
  • Etkinlik menülerinde servis edilen yemekler mevsimsel ve yerel gıdalardan seçilmektedir.
  • Etkinlik sırasında ortaya çıkan karbon salımı hesaplanmakta ve nötralize edilmektedir.
sustainable brands enerji verimliliği