Hakkımızda

Hakkımızda

by doruks
2009 yılında, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için iş dünyasında değişim yaratmak ve geleceği şekillendirmede etkili olmak üzere bir araya geldik.

İş dünyası, faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ölçen ve inovasyonu teşvik eden sürdürülebilir iş modeline büyük bir hızla geçiyor. Sosyal ve toplumsal gelişimi de kapsayan bu iş modeli, yeni ekonomi düzeninde iş dünyasında kârlılık ve güçlü mali yapı oluşturmanın ön şartı.

Tüm paydaşlar için ortak değer yaratmayı teşvik ediyoruz.

Oluşturduğumuz iş birliktelikleri ile projeler, araştırmalar, sertifika programları, paydaş buluşmaları, eğitimler, konferanslar, seminerler, sosyal sorumluluk projeleri ve danışmanlık çalışmaları yürütüyoruz.

Kurduğumuz platformlar ile bilgi ve yetenekleri bir araya getiriyoruz.

Sürdürülebilirlik hakkında derinlemesine bilgilendirme sağlamak, bilinç oluşturmak, tartışmayı teşvik etmek ve gelecek kuşaklar için iş dünyasının gündeminin temelini oluşturmak için farklı platformlar ile çalışıyoruz.

“Değişim Zamanı” hedefinden “Değişimi Yönetmek” Hedefine…

“Değişim Zamanı” sloganı ile yola çıkarak sürdürülebilirliği kurumların gündeminde tutmayı başardık. 2015 yılından itibaren “Değişimi Yönetmek” hedefi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Borsa İstanbul Girişimi

Borsa İstanbul girişimiyle oluşturulan ve sürdürülebilirlik alanında etkili çalışmalar gerçekleştirilmesi konusunda değerlendirmeler yapmak ve atılacak ortak adımların tartışılmasına imkan sağlayacak bir paylaşım ağı yaratmak amacıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Platformu’nun kurucu üyelerindeniz.

Borsa Istanbul BIST
The Global Compact

Global Compact Türkiye

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi “Global Compact”, sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Çalışmalarını İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele başlıkları altında belirlenmiş 10 temel ilke çerçevesinde sürdürmektedir. 2013 yılında Global Compact imzacı kuruluşlar arasına biz de katıldık.

Akademi tüm çalışmaları için “Karbon Ayak İzi Hesaplaması” ve “Karbon Nötralizasyonu” yapmaktadır .