Sürdürülebilir İş Ödülleri

Sürdürülebilir İş Ödülleri

by doruks
sba-18-banner

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin amacı, kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitleler ile paylaşmak; bu projelerin rol model olmasını sağlayarak değişimi teşvik etmek ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmaktır.

Bugünün iş dünyası, kıt doğal kaynaklar, zayıf finansal piyasalar, sınırlı yerel satın alma gücü ve nitelikli yetenek eksikliği gibi büyüme potansiyellerini sınırlayan sorunlarla/zorluklarla karşı karşıya. Şirketlerin, bu sorunlarla/zorluklarla başa çıkması ve büyümelerini hızlandırma yolunda riskleri fırsata çevirmesi için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirilmiş sürdürülebilir iş modellerine geçmeleri kaçınılmaz.

Değişim çaba ve zaman gerektiren bir konudur; bu nedenle uzun vadeli, evrensel hedef ve stratejiler olmadan gerçekleşmesi beklenemez. Sürdürülebilirlik Akademisi olarak, bu değişim ve dönüşümünü teşvik etmek amacıyla 15 ana kategori belirledik; yenilikçi ve vizyoner yaklaşımlarıyla rol model olmak için iş dünyasına çağrı yapıyoruz.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne başvurular tüm sektörlere açıktır. Sürdürülebilir iş modellerine dönüşüm yalnızca büyük ölçekli firmalar ile değil, küçük ölçekli işletmeler, sosyal girişimler ve yerel yönetimlerin de katkıları ile gerçekleşebilir. Bu nedenle büyük ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, Startup, Sosyal Girişim ve Belediyeler de başvurabilir. Tüm başvurular, alanında lider akademisyen ve uzmanlardan oluşan jüri tarafından değerlendirilir.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin, sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermesi dileğiyle!