Sustaınable Brands Global

Sustaınable Brands Global

by doruks
Sustainable Brands Global / Sürdürülebilir Markalar Küresel Platformu
Sustainable Brands
sustainable brands platformu

Sustainable Brands Global Platformu iş ve marka dünyasının geleceğini şekillendiren küresel yenilikçilerin buluştuğu bir platformdur. Dünyanın 6 kıtasında 12 ülkede çalışmalarını sürdüren Sustainable Brands Platformu 2013 yılından itibaren İstanbul’da çalışmalarını sürdürmektedir. Sustainable Brands İstanbul olarak hedefimiz sürdürülebilir bir geleceğe öncülük ederek kısa ve uzun vadede başarılı olmak için bugünün iş dünyası ve marka liderlerine ilham vermek, DNA’larına yerleştirmelerine yardımcı olmak, donanımlarına katkıda bulunmak ve küresel platforma dahil etmektir.

Sustainable Brands İstanbul global çalışmalarda olduğu gibi; geleceği şekillendiren markaları, ortak yaratan ve başarıyla kârlı yenilikler, yol haritaları ve yeni fırsatlar oluşturmak için  marka dünyasının düşünce ve uygulama liderlerinin dahil  olduğu etkinlikler, peer-to-peer öğrenme grupları, araştırmalar ve daha fazlasıyla – iş dünyası, marka, inovasyon, tasarım ve    sürdürülebilirlik profesyonellerini, sosyal girişimcileri ve tüm değer ağı paydaşlarını  buluşturan çalışmalar yapmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için https://sustainablebrandsist.com/