Sürdürülebilir Gıda Platformu

Sürdürülebilir Gıda Platformu

by doruks
Bugün Değilse Ne Zaman?
sürdürülebilir gıda platformu

Dünya nüfus artışı ve hızlı sanayileşme gezegenimiz kaynakları üzerinde önemli baskılar oluşturuyor. Şehirlere kayan nüfusun yeterli beslenebilmesi için 2050 yılında gıda üretiminin %60 oranında arttırılması gerekiyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, su, gıda, kaynak yönetimi, gıda güvenliği, gıdaya erişim ve gıda alışkanlıkları gibi tehditler ve ihtiyaçların sonucu olarak 2015 yılında Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) öncülüğünde Sürdürülebilir Gıda Platformu (SGP) bildirgesi yayınlanmıştır.

Sürdürülebilir Gıda Platformu, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve Türkiye’nin Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planını da sahiplenerek “Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir gıda” ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir gıda ile ilgili konularda bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yaparak, hızla endüstriyelleşen ve küreselleşen gıda sektörünün, kapsayıcı bir gelişim modeli geliştirmesine yön vermek için çalışmalar yapmaktadır.

Sizi de Sürdürülebilir Gıda Platformu’na üye olarak bu sorumluluğu paylaşmaya davet ediyoruz.

sürdürülebilir gıda platformu
sürdürülebilir gıda platformu
sürdürülebilir gıda platformu
sürdürülebilir gıda platformu
sürdürülebilir gıda platformu