Platformlar

Platformlar

by doruks
Sustainable Brands Global / Sürdürülebilir Markalar Küresel Platformu

Sustainable Brands Global Platformu iş ve marka dünyasının geleceğini şekillendiren küresel yenilikçilerin buluştuğu bir platformdur. Dünyanın 6 kıtasında 12 ülkede çalışmalarını sürdüren Sustainable Brands Platformu 2013 yılından itibaren İstanbul’da çalışmalarını sürdürmektedir. Sustainable Brands Istanbul olarak hedefimiz sürdürülebilir bir geleceğe öncülük ederek kısa ve uzun vadede başarılı olmak için bugünün iş dünyası ve marka liderlerine ilham vermek, DNA’larına yerleştirmelerine yardımcı olmak, donanımlarına katkıda bulunmak ve küresel platforma dahil etmektir.

Detaylı Bilgi

Sustainable Brands
Sürdürülebilir Gıda Platformu

Sürdürülebilir Gıda Platformu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini sahiplenerek “Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir gıda” ilkesi doğrultusunda iş dünyasının aksiyon planlarının oluşturulması ve izlenecek yöntemlerin belirlenmesini sağlamaktadır. Özel sektör, kamu, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve diğer tüm paydaşlar ile işbirliği yaparak sürdürülebilir gıda için çalışmalar yapmaktadır.

Detaylı Bilgi

sürdürülülebilir gıda platformu