Paydaş Çalıştayları

Paydaş Çalıştayları

by doruks
Sürdürülebilirlik Akademisi tüm sektörleri kapsayan olumlu küresel değişimlerin, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumun katılımı ile gerçekleşeceğine inancı ile tüm paydaşların görüş ve önerilerin alındığı çoklu-sektör ve çoklu-paydaş çalıştayları düzenlemektedir.

Bugünün iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi, iş potansiyellerinin arttırılması, risklerin ortadan kaldırılması ve fırsatların değerlendirilmesine yönelik kurumların yol haritaları oluşturmaları için tüm paydaşların görüşlerini alarak ilerlemeleri en etkili yoldur.

Kurumsal büyüme ve kârlılık artışı ancak, tüm paydaşların beklentilerinin karşılandığı, ortak değer yaratan iş modelleri ile mümkün olmaktadır. Bu anlamda karar mekanizmalarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen tüm paydaşları bir araya getiren kurumlar sektörde öncü olacak ve liderlik yapacaklardır.

Çoklu paydaş çalıştaylarının hedefi kurumsal verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve ortak değer yaratma hedefleri için tarafları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve yol haritalarının oluşumunu sağlamaktır.

paydas-bulusma-foto
paydas-bulusmalari
Gerçekleşen Paydaş Çalıştayları
Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı (USLP) Çalıştayı
unilever sürdürülebilir yaşam planı
Schneider Electric Paydaş Çalıştayı
schneider electric
Yeşil Altın Antep Fıstığı Çalıştayı
yeşil altın antep fıstığı zirvesi
Siemens İç Paydaş Çalıştayı
Siemens