Sürdürülebilir İş Zirvesi : Yeşil İş

Sürdürülebilir İş Zirvesi : Yeşil İş

by doruks
Türkiye’nin Sürdürülebilir İş Buluşması
Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesi 7 yaşında

Türkiye’nin en güçlü sürdürülebilirlik platformu olan “Sürdürülebilir İş Zirvesi: Yeşil İş”, yeni ekonomide değişen iş modelelleri ile hisse değerlerinden finanmans yapılarına, döngüsel ekonomiye geçişten, su ve karbon yönetimi ile değişen iş modellerine, Endüstri 4.0’dan inovasyon ve teknolojik gelişmelerin önemine, dijital dönüşümden sürdürülebilir ürünler ve geleceğin malzemelerine, enerji ve enerji yönetim sistemlerinden kurumsal sürdürülebilirlik performans kriterlerine kadar değişen iş dünyası ve yeni ekonomi için önemli konular ekseninde güncel ve çarpıcı bakış açılarının ve çözüm önerilerinin gerek ulusal gerekse uluslararası konuşmacıların katılımı ile paylaşıldığı bir platform olarak 7 yıldır gerçekleştiriliyor.

Platformda iş dünyasının liderleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, büyük sermayeli şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve akademi dünyası sürdürülebilir dönüşümü sağlamak için üzere bir araya geliyor.

 

Ayrıntılı bilgi için www.yesiliskonferansi.com