Sustaınable Brands Istanbul

Sustaınable Brands Istanbul

by doruks
sustainable brands istanbul

Sustainable Brands Istanbul, dünyanın 6 kıtasında ve 12 ülkesinde gerçekleşen Global Sustainable Brands Conference grubunun İstanbul buluşması olarak her yıl global tema ile gerçekleşmektedir. (http://www.sustainablebrands.com/events)

Sustainable Brands Istanbul global hedef doğrultusunda marka ve iş dünyası profesyonellerinin yaratıcılıklardan ve yeniliklerden en iyi ve etkili şekilde yararlanmalarının iş modellerini ve marka stratejilerini ve bunun ile birlikte iş dünyasını değiştirebileceği inancı üzerine kurulmuştur.

Sustainable Brands Istanbul farklı perspektiflerden ve disiplinlerden profesyonellerle işbirliğine dayalı bir ortam ve mümkün olan ortak bir vizyonu oluşturmak amacı ile gerçekleşmektedir.

Sustainable Brands Istanbul global Sustainable Brands ağının bir parçası olarak değişimi hızlandıran dünyanın en beğenilen markalarından ilham veren, etkileyici iş modelleri yaratan öncü sosyal / çevresel girişimlere ve fikirleri eyleme dönüştüren çok sayıda ekonomik ekosistem ortaklığına kadar çeşitli düşünce liderleri topluluğunu temsil ediyor. Değişimi hızlandıran en yeni başarı öyküleri, akıllı çözümleri veya marka yenilikleri Sustainable Brands Istanbul’da marka profesyonelleri ile paylaşılıyor.

Ayrıntılı bilgi için www.sustainablebrandsist.com