Sürdürülebilir Gıda Konferansı

Sürdürülebilir Gıda Konferansı

by doruks
Gıda sektöründe sürdürülebilir büyüme için…
gıda konferansı sustainable food conference

Günümüzde gittikçe büyüyen dünya nüfusuna sürdürülebilir bir şekilde gıda sağlanması insanlığın önündeki en büyük sorunlardan birisidir. Bu sorun yalnızca gıda, sağlık ve sürdürülebilirliğin iç içe geçtiği alanlarda, bir bilgi ve aksiyon entegrasyonu sağlanarak ele alınabilir.

Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin 2030 yılına kadar yerine getirmek için taahhütte bulunduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için birbirine bağlı çözümler üretmek ve sektörler arası bağları güçlendirmek gerekiyor. Bu hedeften yola çıkarak, Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS tüm paydaşların katılımı ile Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nı gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilir Gıda Konferansı, günümüzde gittikçe artan dünya nüfusuna sürdürülebilir, sağlıklı, güvenilir ve ulaşılabilir gıda hedefiyle sektörde farkındalık yaratmak ve değişimi hızlandırmak amacıyla iş dünyası, kamu, bilim ve sivil toplum alanlarından lider ve uzmanları bir araya getirerek, sektörün sürdürülebilir üretim ve tüketim ekseninde dönüşümü için bir bilgi paylaşım ve işbirliği ortamı sunmayı hedefliyor.

Daha iyi bir gelecek için Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda siz de yerinizi alın…

Ayrıntılı bilgi için www.surdurulebilirgidakonferansi.com

gıda konferansı
gıda konferansı
gıda konferansı
tugis