Konferanslar

Konferanslar

by doruks
Sustainable Brands Istanbul

Sustainable Brands Istanbul, dünyanın 6 kıtasında ve 12 ülkesinde gerçekleşen Global Sustainable Brands Conference grubunun İstanbul buluşması olarak her yıl global tema ile gerçekleşmektedir. Sustainable Brands Istanbul global hedef doğrultusunda marka ve iş dünyası profesyonellerinin yaratıcılıklardan ve yeniliklerden en iyi ve etkili şekilde yararlanmalarının iş modellerini ve marka stratejilerini ve bunun ile birlikte iş dünyasını değiştirebileceği inancı üzerine kurulmuştur.

Detaylı Bilgi

sustainable brands istanbul
Sürdürülebilir İş Zirvesi: Yeşil İş

Türkiye’nin en güçlü sürdürülebilirlik platformu olan “Sürdürülebilir İş Zirvesi: Yeşil İş”, yeni ekonomide değişen iş modelelleri ile hisse değerlerinden finanmans yapılarına, döngüsel ekonomiden dijitaleşmeye, Endüstri 4.0’dan inovasyon ve teknolojik gelişmelere, enerji ve enerji yönetim sistemlerinden su ve karbon yönetimine, sürdürülebilir ürünlerden ve geleceğin malzemelerine kadar değişen iş dünyası ve yeni ekonomi için önemli konular ekseninde oluşturulmuştur. Güncel ve çarpıcı bakış açılarıyla birlikte çözüm önerileri hem ulusal hem uluslararası konuşmacıların katılımı ile paylaşılmaktadır.

Detaylı Bilgi

surdurulebilir is zirvesi yesil is konferansi
Sürdürülebilir Gıda Konferansı

Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin 2030 yılına kadar yerine getirmek için taahhütte bulunduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için birbirine bağlı çözümler üreterek sektörler arası bağları güçlendirmekteyiz. Bu hedeften yola çıkarak, Sürdürülebilirlik Akademisi, TÜGİS ve tüm paydaşların katılımı ile Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nı gerçekleştirmekteyiz.

Detaylı Bilgi

sürdürülebilir gıda konferansı