Yeşillenen Oteller Sertifikası

Yeşillenen Oteller Sertifikası

by doruks
yesillenen-oteller

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin, Türkiye’nin 5. 10 Yıllık Kalkınma Planı eksenindeki hedeflerine yönelik çalışmaları ve iş dünyasının sürdürülebilir iş modellerine geçişini hızlandırma misyonuna uygun olarak 2014 yılının ikinci yarısından itibaren odaklandığı en önemli konulardan biri Sürdürülebilir Turizmdir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle devam eden Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) projesidir. Tesislerin belgelendirme sürecini yürütme sorumluluğunu üstlenen Sürdürülebilirlik Akademisi bu proje ile turizm sektörünün sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevreye duyarlı olma motivasyonlarını artırmayı hedefliyor. Turizm sektöründe bugün, rekabet gücünün yükselmesinin en önemli yolunun turizm sektörünün sürdürülebilir turizm ilkeleriyle hareket etmesinden geçtiği bilinciyle; sürdürülebilir turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayan Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi, çevreye duyarlı tüketici sayısını da artırarak, tesisleri daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Belgesi sahibi olmaya aday tesisler; Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, İç Hava Kalitesinin Artırılması, Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm alanlarında değerlendiriliyor. Değerlendirmeden başarıyla geçen turizm tesisleri ‘Yeşillenen Oteller Belgesi’ almaya hak kazanıyor. Kontrol Listesi’nde yer alan toplam kriterlerin tesis bünyesinde yer alması üzerinden minimum başarı durumlarına göre, konaklama tesisleri sırasıyla Bronz, Gümüş ve Altın ‘Yeşillenen Oteller’ Belgesi almaya hak kazanıyor.

turob bureau veritas