İş’te Eşit Kadın Sertifikası

İş’te Eşit Kadın Sertifikası

by Elif Altasli

Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek işbirliği ile iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar verilmesi için çalışan kurumlar sertifikalandırılıyor. Bu konudaki olumlu örnekler ile iş dünyasında yaratılacak dönüşüm destekleniyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak yayılması hedeflenen dönüşüm, adil toplum oluşturma hedeflerine de hizmet ediyor.

Sertifikasyon için denetimleri gerçekleştiren Intertek, 100’den fazla ülkede denetim, gözetim, test, kalite denetimi ve sertifikasyona kadar pek çok alanda farklı sektörlerde hizmet veriyor. Sertifika için yapılacak denetim içeriği, Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Pensipleri (WEPs) ile de örtüşen Kadına Eşitlik Prensiplerimiz çerçevesinde belirlendi.

İş Hayatında Kadına Eşitlik Prensiplerimiz:

  • Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılık yapılmaması
  • Ayrımcılığa karşı etkin bir yönetim sistemi oluşturulması
  • Güvenli çalışma koşullarının sağlanması
  • Şiddet ve tacizi önleme mekanizmalarının oluşturulması
  • Tedarik zincirinin politikalar doğrultusunda bilgilendirilmesi
  • Cinsiyet ayrımcılığına karşı sosyal etki oluşturulması
  • Tüm paydaşların çözüme katılımının sağlanması

Denetim kapsamında Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki alanlarındaki çalışmalar cinsiyet eşitliği kriterleri ile denetleniyor.

Çalışanlar için tercih edilen güçlü işveren markası olmak, marka imajına katkı sağlamak gibi kurumlar özelinde yararlarına ek olarak, kurumlar aracılığı ile hepimizin yaşamak istediği adil toplum düzeni oluşturmaya da destek olan İŞ’TE EŞİT KADIN sertifikasına kurumunuzu davet ediyoruz.