Eğitim Takvimi

Eğitim Takvimi

by doruks

Giriş

Bugünün iş dünyasında, fırsatları değerlendirerek ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan riskleri yöneterek uzun vadeli hissedar değeri yaratmak iş başarısını getirmektedir. Kurumların sürdürülebilir olması için faaliyetlerini bu hedeflere uygun olarak tanımlamalı ve iş modellerini de bu şekilde değiştirmelidir.

 

Amaç

Kurumsal Sürdürülebilirlik Eğitiminin amacı, bugün kurumların karşı karşıya kaldığı konular ekseninde yeni iş modeli olan sürdürülebilir iş modeline geçişlerini hızlandırmak, sürdürülebilirlik stratejisinin kurum içi yaygınlaşmasını ve tüm değer zinciri içinde etkin uygulanmasını sağlamak amacı ile çalışanların bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır.

 

Program İçeriği

 • Bugünün Dünyası ve Sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve SDGs-SKA
 • Kurumlarda Sürdürülebilirlik Stratejisinin Oluşumu
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisinin Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik Stratejisi ile Rekabette Fark Yaratma
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisine Çalışan Katılımını Sağlamak
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik için Tedarik Zinciri
 • Örnek Uygulamalar

 

Programın Toplam Süresi

1 gün

 

Katılımcı Sayısı

5 -15 arası

 

Katılımcı Profili

Kurumun her kademesindeki yönetici ve çalışanlar

Giriş

Karşı karşıya olunan ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklar ile mücadele etmek için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’s) 2030 yılına kadar öncelikleri ve istekleri belirlemiştir. Dünyayı sürdürülebilir bir şekle getirmek için büyük fırsatlar sunan SDGs aynı zamanda iş dünyası için de büyük fırsatlar sunmaktadır. Risklerin fırsatlara çevrilmesi için 17 hedefin kurumsal hedefler ile örtüşecek şekilde etkinleştirilmesi önem taşımaktadır

Amaç

SDGs-Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini İş Modellerinde Etkinleştirme Eğitiminin amacı   başarılı, sosyal ve çevresel amaçlara katkıda bulunan organizasyonlar tasarlamak için SDGs in rehber olarak kullanılması, iş dünyasının karşı karşıya olduğu riskleri fırsata çevirmede SDGs lerin kurum stratejilerinde etkinleştirilmesi ile ilgili yol haritalarını, ölçümlendirme kriterlerini ve iyi örnekleri paylaşmaktır.

Eğitim İçeriği

 • Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri -SDG s
 • SDGs ve Kurumsal Sürdürülebilirlik
 • Kurum hedefleri ve ilgili Küresel Hedeflerin Belirlenmesi
 • Kurum Performansı ve SDGs
 • SDGs ve Planları Yeniden Düşünmek ve Tasarlamak
 • SDGs ve Anahtar Fikir Geliştirme
 • SDG s ve Çalışan Katılımı
 • Paydaşlar ile etkili hikayaler geliştirme ve anlatma
 • İyi Örnekler ve Uygulamalar

Programın Toplam Süresi

1 Gün

Katılımcı Sayısı

En az 5, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir.

Katılımcı Profili

SDGs-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını  İş Modellerinde geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalara katılacak tüm çalışanlar ve konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ile yöneticiler bu eğitime katılabilirler. Konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir.

Giriş

 

Bugünün iş dünyasında, fırsatları değerlendirerek ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan riskleri yöneterek uzun vadeli hissedar değeri yaratmak iş başarısını getirmektedir. Hazır giyim ve tekstil sektörü kurumlarının da sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için faaliyetlerini bu hedeflere uygun olarak tanımlamalı ve iş modellerini bu şekilde değiştirmeli ve geliştirmelidir.

 

Amaç

 

Eğitimin amacı, hazır giyim ve tekstil sektörünün karşı karşıya olduğu sosyal ve çevresel konular ekseninde kurumları geleceğe hazırlamak ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmak, kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi oluşturmaktır.
Kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin kurum içinde yaygınlaştırılması ve tüm değer zincirinde etkin uygulanması hedefleri doğrultusunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) hazır giyim ve tekstil sektöründe etkinleştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Program İçeriği

• Bugünün İş Dünyasında Yeni Değerler ve Yeni Parametreler
• Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma
• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İş Dünyasına Etkileri
• Kurumsal Sürdürülebilirlik
• Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi Oluşturmak ve Yönetmek
• Hazır Giyim ve Tekstil Sektöründe Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisinin Oluşumu
• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hazır Giyim Sektörü
• Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi
• İyi Uygulamalar
• Grup Çalışmaları

 

Eğitim Tarihi

20 Şubat 2020

 

Programın Toplam Süresi 
1 gün

 

Katılımcı Sayısı
En az 5 en fazla 15 kişi

Giriş

 

Bugünün iş dünyasında, fırsatları değerlendirerek ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan riskleri yöneterek uzun vadeli hissedar değeri yaratmak iş başarısını getirmektedir. Gıda sektörü kurumlarının da sürdürülebilir olması için faaliyetlerini bu hedeflere uygun olarak tanımlamalı ve iş modellerini bu şekilde değiştirmeli ve geliştirmelidir.

 

Amaç

 

Eğitimin amacı, gıda sektörünün karşı karşıya olduğu sosyal ve çevresel konular ekseninde kurumları geleceğe hazırlamak ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmaktır. Sürdürülebilirlik stratejisinin kurum içinde yaygınlaşması ve tüm değer zincirinde etkin uygulanması hedefleri doğrultusunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) gıda sektöründe etkinleştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Program İçeriği

 

· Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sürdürülebilirliğin Tanımı

· Kurumsal Sürdürülebilirliğin Önemi

· Gıda Sektöründe Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisinin Oluşumu

· Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisinin Yönetimi

· Markanız Yarının Tüketici Beklentilerini Karşılamaya Hazır Mı?

· Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Gıda Sektörü

· İyi Uygulamalar

· Grup Çalışmaları

 

Programın Toplam Süresi

 

1 gün

 

Katılımcı Sayısı

 

En az 5 en fazla 15 kişi

 

Katılımcı Profili

 

Gıda sektörü kurumlarının her kademesindeki yönetici ve çalışanlar

Giriş

İklim değişikliği, tüm dünyayı etkileyen çevresel bir sorun olmasının yanı sıra, ekonomik ve sosyal etkileri ile de güvenlik sorunu olarak da kabul edilmektedir. Aşırı hava olaylarının madencilik, tarım ve yerleşim alanları üzerindeki etkisinin giderek daha fazla hissedildiği görülmektedir. Bu etkilerin bilinmesi ve giderilmesi için önlemlerin alınması, kuruluşların sürdürülebilirlikleri için önem taşımaktadır.

 

Amaç

Döngüsel ekonomiye ve düşük karbon ekonomisine geçiş yapabilmek için stratejilerini ve aksiyonlarını belirleyen kuruluşlar, iklim değişikliğinin etkilerini daha iyi yöneterek rekabetçi ortamda devamlılıklarını sağlayabileceklerdir. Bu eğitim, katılımcılara iklim değişikliğin ana sebebi olan karbon ayak izi ile ilgili kavramlar, yaklaşımlar, metodolojiler hakkında temel bilgileri aktararak vizyoner bir bakış açısı yaratmayı hedeflemektedir.

Eğitim, interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir.

 

Program İçeriği

 • İklim Değişikliği ve Tanımlar
 • Kyoto Protokolü’nden Paris Anlaşması’na Giden Yol
 • Dünya’da ve Türkiye’de Karbon Borsası
 • Gönüllü ve Zorunlu Mekanizmalar
 • Kuruluşlarda Karbon Yönetimi
 • Döngüsel Ekonomi Yolunda Yapılabilecekler

 

Programın Toplam Süresi

1 gün

 

Katılımcı Sayısı

En az 5, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir.

 

Katılımcı Profili

İklim değişikliğinin sebepleri, karbon ayak izinin yönetilmesi, döngüsel ekonomi ve karbon piyasaları hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ile yöneticiler bu eğitime katılabilirler. Konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir.

Giriş

İklim değişikliği, tüm dünyayı etkileyen çevresel bir sorun olmasının yanı sıra, ekonomik ve sosyal etkileri ile de güvenlik sorunu olarak da kabul edilmektedir. Aşırı hava olaylarının madencilik, tarım ve yerleşim alanları üzerindeki etkisinin giderek daha fazla hissedildiği görülmektedir. Bu etkilerin bilinmesi ve giderilmesi için önlemlerin alınması, kuruluşların sürdürülebilirlikleri için önem taşımaktadır.

 

Amaç

Döngüsel ekonomiye ve düşük karbon ekonomisine geçiş yapabilmek için stratejilerini ve aksiyonlarını belirleyen kuruluşlar, iklim değişikliğinin etkilerini daha iyi yöneterek rekabetçi ortamda devamlılıklarını sağlayabileceklerdir. Bu eğitim, katılımcılara iklim değişikliğin ana sebebi olan karbon emisyonlarının hesaplanması, izlenmesi ve azaltılması için uluslararası metodolojilerine uygun olarak gereklilikleri aktarmaktadır.

Eğitim, interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir.

 

Program İçeriği

 • Sera gazı, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili temel kavramların açıklanması
 • Kyoto Protokolü’nden Paris Anlaşması’na Giden Yol
 • Kuruluş ve faaliyet sınırlarının belirlenmesi
 • Emisyon kaynaklarının belirlenmesi
 • Emisyon faktörlerinin seçilmesi
 • Sera gazı faaliyet verilerinin seçilmesi ve toplanması
 • Hesaplama metodolojileri ve hesaplama kaynakları
 • Sera gazı envanteri kalite yönetimi
 • Sera gazı envanteri raporunun hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Uygulamalı karbon ayak izi hesaplama (Ekip Çalışması / Beyin Fırtınası)

 

Programın Toplam Süresi

2 gün

 

Katılımcı Sayısı

En az 5, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir.

 

Katılımcı Profili

Karbon ayak izinin hesaplanması ve raporun oluşturulması ile ilgili çalışmalara katılacak tüm çalışanlar ve konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ile yöneticiler bu eğitime katılabilirler. Konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir.

Giriş

Dünyadaki su devamlı bir döngü halindedir. Yeryüzündeki su miktarı hiç değişmezken suyun bulunduğu hal ve ortam, iklim şartlarına, dünya nüfusuna ve kişi başına düşen su tüketiminin artmasına bağlı olarak devamlı değişmektedir. Sanayileşmenin ve nüfusun artması ile birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması önemli bir çevresel konu haline gelmiştir.

 

Amaç

Su Yönetimini başarılı bir şekilde yapan kuruluşlar, su kullanımına ilişkin stratejik risk yönetimi oluşturulmasını ve su yönetiminin optimizasyonu ve su verimliliğinin arttırılmasını sağlayacaktır.

Su Yönetimi Eğitimi, katılımcıların su yönetimi ile ilgili kavramlar, su kullanımının etkileri ve nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olmasını hedeflemektedir.

Eğitimde temel kavramlar, su yönetiminin faydaları, su tüketiminin etkileri ve boyutları, Dünya’daki ve Türkiye’deki iyi uygulamalar hakkında bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim, interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir.

 

Program İçeriği

 • Suyun Yolculuğu
 • Su Yönetimi ile İlgili Kavramlar
 • Suyumu Neden Yönetmem Gerekiyor?
 • Suyun Çevresel ve Ekonomik Perspektiften Değerlendirilmesi
 • Dünya’da ve Türkiye’de Uygulanan Su Yönetim Programları
 • Ne Yapabilirim? (Ekip Çalışması / Beyin Fırtınası)

 

Programın Toplam Süresi

1 gün

 

Katılımcı Sayısı

En az 5, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir.

 

Katılımcı Profili

Su Yönetim sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalara katılacak tüm çalışanlar ve konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ile yöneticiler bu eğitime katılabilirler. Konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir.

Giriş

Dünyadaki su devamlı bir döngü halindedir. Yeryüzündeki su miktarı hiç değişmezken suyun bulunduğu hal ve ortam, iklim şartlarına, dünya nüfusuna ve kişi başına düşen su tüketiminin artmasına bağlı olarak devamlı değişmektedir. Sanayileşmenin ve nüfusun artması ile birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması önemli bir çevresel konu haline gelmiştir.

 

Amaç

Su Yönetimini başarılı bir şekilde yapan kuruluşlar, su kullanımına ilişkin stratejik risk yönetimi oluşturulmasını ve su yönetiminin optimizasyonu ve su verimliliğinin arttırılmasını sağlayacaktır.

Su Envanteri Hesaplama Eğitimi, katılımcıların su ayak izi kavramları ve su envanterinin oluşturulması hakkında bilgi sahibi olmasını hedeflemektedir.

Eğitimde temel kavramlar, su ayak izi ile ilgili kavramlar, su envanterinin hesaplanması ve raporlanması, uygulanan metodolojiler, Dünya’daki ve Türkiye’deki iyi uygulamalar hakkında bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim, interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir.

 

Program İçeriği

 • Suyun Yolculuğu
 • Su Yönetimi ile İlgili Kavramlar
 • Suyumu Neden Yönetmem Gerekiyor?
 • Dünya’da ve Türkiye’de Uygulanan Su Yönetim Programları
 • Amaç ve Kapsamın Belirlenmesi
 • Su Ayak İzi Envanterinin Oluşturulması
 • Su Ayak İzi Hayat Boyu Etki Değerlendirmesi
 • Sonuçların Yorumlanması
 • Uygulama (Ekip Çalışması / Beyin Fırtınası)

 

Programın Toplam Süresi

2 gün

 

Katılımcı Sayısı

En az 5, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir.

 

Katılımcı Profili

Su Envanterinin hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmalara katılacak tüm çalışanlar ve konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ile yöneticiler bu eğitime katılabilirler. Konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir.

Giriş

Dünya çapında başlatılan bir hareketin devamı olarak Türkiye’de de yönetmelikle desteklenen Sıfır Atık Projesi döngüsel ekonomiye geçişte kurumların stratejilerini ve aksiyonlarını daha iyi yöneterek rekabetçi avantajı sağlamlarına destek olacaktır.

 

Amaç

Eğitiminde atık oluşumunun önlenmesi, atığın en aza indirilmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, kaynakların verimli kullanılması, atığın kaynağında ayrı toplanması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımının sağlanması için etkin sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ilişkin bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Program İçeriği

 • Sıfır Atık terimleri ve tarifleri
 • Atıkların geri kullanılması için yaratıcı fikirler
 • Sıfır Atık uygulamaları
 • Sıfır Atık yol haritası
 • Sıfır Atık yönetim sisteminin kurulması

 

Programın Toplam Süresi

1 gün

 

Katılımcı sayısı

En az 5, en fazla 15 kişi ile gerçekleşmektedir.

 

Katılımcı Profili

Sıfır Atık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve yol haritası oluşturmak isteyen bireyler ve kurumlarda çalışanlar bu eğitime katılabilirler. Konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir.

Giriş

En temel insan haklarına saygıyı ve kabulü baz alan sosyal sürdürülebilirlik, toplumların ve kurumların devamı için ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin yanındaki yerini net bir şekilde aldı.  Sürdürülebilirliğin 3 kolundan biri olan sosyal sürdürülebilirlik yeni neslin iş yaşamında daha çok yer alması ile kurumlar için en üst seviyede takip edilen bir konu oldu.

 

Amaç

Bu eğitimin amacı kurumlar için sosyal sürdürülebilirliğin tanımı ve bunun için odaklanılması gereken konular hakkında bilgi vermektir.  Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği kavramları detaylı olarak incelenecek ve Türkiye ve dünyadan uygulama örnekleri verilecektir.  Katılımcıların kendi bilinç dışı önyargılarına ışık tutacak ve eşitlik kavramına nasıl baktıklarını görecekleri bireysel ve ekip çalışmaları yapılacaktır.

 

Program İçeriği

 • Sosyal Sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
 • Kurumlar için Sosyal Sürdürülebilirlik
 • Çeşitlilik
 • Kapsayıcılık
 • Bilinç Dışı Önyargı
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Sürdürülebilirlik ve Kadın
 • Fırsat Eşitliği

 

Programın Toplam Süresi

1 gün

 

Katılımcı Sayısı

5-15

 

Katılımcı Profili

İş ve toplum hayatındaki bu güncel kavramlara bireysel olarak önem veren kişiler ve kurumunda bu kavramlar ile nasıl fark yaratabileceğini merak eden tüm yönetici ve çalışanlar katılabilir.