Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için; iş dünyasının geleceğini şekillendirmek; değişim yaratmak ve bu değişimi yönetmek; en yeni gelişmelerin tartışılmasına ve yeni düşünce sistemlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 2009 yılında çalışmalarına başlamıştır. İş dünyası hızla, sürdürülebilir bir gelecek için faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ölçen ve inovasyonu teşvik ederek değer yaratabileceği, 21. yüzyılda tüm paydaşlar için güçlü mali yapı getiren sürdürülebilir iş modeline geçiyor. Yeni ekonomi düzeninde iş dünyasında kârlılık ancak sosyal ve toplumsal gelişimi kapsayan iş modellerinin uygulanması ile gerçekleşecektir. Bu bilinç ile Sürdürülebilirlik Akademisi; iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerine geçişin sağlanması, toplumda sürdürülebilir yaşam şeklinin gelişimi için bütüncül ve küresel yaklaşımlarla çözümler üretiyor.