“Sürdürülebilir İş Modelleri İçin Çalışıyoruz.”

“Değişim Zamanı”

Sürdürülebilir iş dünyasının geleceğinin şekillendirilmesine, değişimin ve en yeni gelişmelerin tartışılmasına, yeni düşünce sistemlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz.
Sürdürülebilir gelecek için iş dünyası hızla faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ölçen, inovasyonu teşvik ederek değer yaratabilecek, ölçebilecek, yönetebilecek, 21.yüzyılda tüm paydaşlar için güçlü mali yapı getiren sürdürülebilir iş modellerine geçiyor.

 

Sürdürülebilir gelecek hedefi ile iş dünyasında karlılık sosyal ve toplumsal gelişimi kapsayan iş modellerinin uygulanması ile gerçekleşecektir.

Sürdürülebilir bir geleceğin ancak toplum ve çevre konusunda atılacak önemli ve kapsamlı adımlar ile mümkün olduğunu biliyoruz.

Bu bilinç ile iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin yerleşimi, gelişimi ve toplumda sürdürülebilir yaşam şeklinin gelişimi için global yaklaşımla çözümler üretiyoruz.

Tüm paydaşlar için değer yaratmayı teşvik ediyoruz…
Sürdürülebilir gelecek için çalışan, iş süreçlerine sürdürülebilirliği yerleştiren ve yerleştirmeyi hedefleyen ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları ile işbirliği yaparak araştırmalar, konferanslar, seminerler, workshoplar, kurumsal eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, sosyal etki değerlendirmeleri, üniversite gençliğine yönelik bilgilendirme ve danışmanlık çalışmaları  yürütüyoruz.

 

Sürdürülebilir İş Dünyasını Tüm Tarafları ile Biraraya Getirmeyi Hedefliyoruz…

Gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir iş platformlarında katılımcılara ilham vermek, konu hakkında derinlemesine bakış sağlamak, tartışmayı teşvik etmek ve gelecek yıllar için iş dünyasının gündeminin temelini oluşturmak amacıyla engin bilgi ve yetenekleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz.
Tüm çalışmalarımızda “Karbon Ayak İzi”mizi hesaplıyor ve “Karbon Nötralizasyonu” yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Akademisi yeni küresel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan sosyal ve çevresel dayanakların oluşturulmasına destek vermeye yönelik olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi “Global Compact”ın imzacı kuruluşları arasındadır.